AtakFest

AtakFest

Atak Atölye Akademi projesi; Anaokulundan Liseye her bir öğrencimizin çağına yakışır becerilerle donanımlı olması için, bireyin doğasında var olan potansiyelini kullanmasını önemseyen, yaparak ve yaşayarak öğrenme tasarımlarından oluşmuş, ‘’ Yaşamın İçinde Okul ‘’ anlayışını hayata geçiren bir eğitim modeli olarak yapılandırıldı. Atölyelerimizde öğrencilerimizin 5 duyusunu etkin kullanabildikleri Sosyal-Duygusal yönden gelişimlerini ve bilişsel düşünme becerilerini olumlu yönde etkileyen, proje tabanlı, ürün odaklı faaliyetler gerçekleşir. Bu faaliyetlerde öğrencilerimiz bazen oyuncağını tasarlar, bazen de bir günlük hayat problemi için çözümler üretirler. Renklerin ahengiyle buluşan tablolar yaparken, bazen de müziğin eşsiz tınısıyla estetik duygularını geliştirirler. Özgün öğretim tasarımları ile de akademik derslerin kavramlarını bilişsel olarak keşfederler. Atak Atölye Akademi programlarımızın anlayışının temelinde ‘’ Bilimsel Düşünme Tasarımı ‘’ bulunmaktadır.