Atölye Akademi

  Atak Atölye Akademi projesi; Anaokulundan Liseye her bir öğrencimizin çağına yakışır becerilerle donanımlı olması için, bireyin doğasında var olan potansiyelini kullanmasını önemseyen, yaparak ve yaşayarak öğrenme tasarımlarından oluşmuş, ‘’ Yaşamın İçinde Okul ‘’ anlayışını hayata geçiren bir eğitim modeli olarak yapılandırıldı. Atölyelerimizde öğrencilerimizin 5 duyusunu etkin kullanabildikleri Sosyal-Duygusal yönden gelişimlerini ve bilişsel düşünme becerilerini olumlu yönde etkileyen, proje tabanlı, ürün odaklı faaliyetler gerçekleşir. Bu faaliyetlerde öğrencilerimiz bazen oyuncağını tasarlar, bazen de bir günlük hayat problemi için çözümler üretirler. Renklerin ahengiyle buluşan tablolar yaparken, bazen de müziğin eşsiz tınısıyla estetik duygularını geliştirirler. Özgün öğretim tasarımları ile de akademik derslerin kavramlarını bilişsel olarak keşfederler. Atak Atölye Akademi programlarımızın anlayışının temelinde ‘’ Bilimsel Düşünme Tasarımı ‘’ bulunmaktadır.

  Bilimsel Düşünme tasarımı :

  * Gözlem yapar - ( Çevresine karşı duyarlı olur)
  * Merak eder - ( Olayları sorgular)
  * Veri toplar – ( Problem durumları fark edebilir)
  *Verileri yorumlar – ( Analiz, muhakeme becerisi ile ihtiyaç duyduğu bilgiyi bulur)
  *Verileri birleştirir - (Sentezleme becerisi ile bilgiyi ihtiyacına göre kullanır)
  *Tasarlar, üretir - ( İnsiyatif kullanır, özgün ürünler geliştirir)
  *Ürününü test eder - ( Kritik ve analitik yaklaşımla ürününü değerlendirir)

  Çözüm odaklı, inisiyatif alabilen, sorumluluk sahibi, eline alet yakışan becerikli, kadim değerlerine bağlı, erdemli şahsiyetlerin yetişmesi için geliştirdiğimiz Atölye Akademi projemizin, öğrenciyi tüm insani bütünselliği ile merkeze alan felsefesinin eğitim-öğretim uygulamalarında öncü bir örneklik teşkil etmesini amaçlıyoruz. Önce ülkemize sonra tüm dünyaya örnek projeler ile Atölye Akademinin yaygınlaştırılmasını ve okullarda öğretim tasarımlarının çağın ihtiyacına göre yapılandırıldığı lider uygulamaların öncüsü olmayı hedefliyoruz.