Stem

Problem durumlara çözüm üreten, bu çözümleri projelendirip projelerini sunumlayabilen, yenilikçi yaklaşımlar sergilemeyi ana hedef olarak belirleyen nesiller için STEM çalışmaları yapmaktayız.

STEM Eğitimi

Okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm eğitim sürecini kapsayan “fen, teknoloji, mühendislik ve matematik” alanlarının disiplinler arası iş birliğini ve uygulamalarını, yaparak ve yaşayarak öğrenme ekseninde eğitim - öğretim ortamına taşıyan program bütünüdür. Öğrencilerin akademik başarılarıyla birlikte bireysel gelişimlerini; eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, iletişim, işbirliği, veri okuryazarlığı ve dijital okuryazarlık yetkinliği ile hayata hazırlanmalarını sağlamak amacıyla 27 atölyeden oluşan “atölye akademi” projesi hayata geçirilmiş; bu yönüyle de kurumlarımız çağın eğitimdeki gereksinimlerini karşılama örnekliğini göstermektedir.